Priprema za ispit

Kategorija: Unutarnja energija i toplina Objavljeno: Četvrtak, 28 Travanj 2016 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

Ponovi svoje znanje. Pripremaj se za ispit!

 

 

1.Što je unutarnja energija?

2.Kako objašnjavaš otapanje kockica leda u soku?

3.Što se događa kada zagrijavamo neko tijelo? Zašto?

4.Ako se tijelu povećava obujam što se događa sa gustoćom?

5.Kako se zagrijavanjem ponašaju dvije spojene kovine (bimetalne trake)?

6.Zašto zrak (vjetar) puše danju s mora na kopno, a noću obratno – s kopna na more?

7.Zbog čega se balon nad zagrijanom tikvicom napuše? Što nam o ponašanju zraka pri hlađenju tikvice govori ispuhnut balon?

8.Zašto se lopta ljeti na suncu napuše?

9.Vrelište vode je na _________°C , a ledište na ___________ K.

10.Temperatura je ______________________.

11.Za mjerenje temperature zraka koji nas okružuje, tekućina ili tijela općenito koristimo ________________________

12.Kada u sok dodate kockice leda, koje je tijelo primilo, a koje predalo toplinu?

13.Na koja tri načina prelazi toplina s tijela više temperature na tijelo niže temperature .

14.Na koji način toplina prelazi žicom vođenjem?

15.Koje materijale nazivamo toplinskim vodičima?

16.Nakon što dodirnete ciglu čini vam se da je ona toplija od mramora koji je na jednakoj temperaturi. Koji je materijal bolji izolator topline.

17.Zašto zimi nosimo tamniju i vešeslojnu odjeću?

18.Zašto su posude u kojima zagrijavamo hranu načinjena od metala, a držači od drva ili plastike?

19.Da li je bolje imati prozore sa dvostrukim staklima ili jednostrukim?

20.Što je toplina? Koja joj je oznaka?

21.Kojom formulom računamo toplinu?

22.Koja je mjerna jedinica specifičnom toplinskom kapacitetu?

23.Koliko iznosi specifični toplinski kapacitet vode?

  1. Pretvori u tražene mjerne jedinice:
  2. a) 33°C = ____________K

      b)- 28 °C = ___________K

      c)232 K = ____________°C

      d)45 K = _____________°C

  1. Voda mase 3kg primi toplinu od 23600 J. Za koliko stupnjeva će se tom energijom promijeniti temperatura vode?
  2. Za koliko se poveća unutarnja energija vode čija je masa 2 kg i kojoj se temperatura povisi za 30 K

27.Kolika se masa željeza može zagrijati od 40°C do 70°C dovođenjem 30 k J topline ako je specifični toplinski kapacitet željeza 420 J/kgK

28.Izračunaj toplinu koju primi voda mase 10 kg ako joj se temperatura promijeni s 20 °C na 30°C.

  1. Koliko je vremena potrebno bojleru snage 3 000W da 40 litara vode zagrije od 15°C do 35°C?

30.Na električnoj grijalici je oznaka 4 kW.

U jednoj sekundi grijalica preda toplinu od ________________

U 5 minuta grijalica preda toplinu od _____________________

 

Hitovi: 4647

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice