Odluka o sklapanju ugovora o radu

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Petak, 26 Siječanj 2018 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA  ŽUPANIJA

OŠ  STJEPANA RADIĆA BIBINJE

 

KLASA : 602-01/18-01-35

URBROJ : 2198-1-40-18-01

U Bibinjama , 24. siječnja 2018. godine.

 

 

      Temeljem  članka 114. Zakona  o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi   

       ( NN br.87/08; 86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,16/12 ,86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ),

       a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora  ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje

       donosi :      

                             

     

                                     O D L U K U

                                          O  SKLAPANJU  UGOVORA  O  RADU     

     

  1. Za radno mjesto učitelja  RAZREDNE  NASTAVE  na  neodređeno  nepuno  radno vrijeme             (10 sati  tjedno - 2 sata dnevno  )  od 01. 02. 2018.godine   sklopiti  će  se  ugovor  s gospođom

 Ivanom  Sorić , dipl. učiteljicom  razredne  nastave  iz Bibinja.

                                                         

                                                       OBRAZLOŽENJE

 

      Na natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ,web stranici škole

      i oglasnoj ploči škole  09.01.2018   za slobodno  radno  mjesto  učitelja  razredne  nastave

      na neodređeno nepuno  radno vrijeme ( 10 sati tjedno  ) javili su se kandidati  kako slijedi :

            

  1. Ivana Sorić  - dipl. učitelj razredne nastave iz Bibinja.
  2. Marina Kulušić –dipl učitelj s pojačanim programom iz glazbene kulture –iz Murtera
  3. Slavica Vujević- magistar primarnog obrazovanja iz Zemunika.
  4. Zdenko Longin – dipl.učitelj iz Zadra.
  5. Goran Orlić- magistar primarnog obrazovanja iz Virovitice.

 

      Nakon razmatranja svih zamolbi  donijela sam odluku kako stoji u dispozitivu.

    

           

     -   OVA  ODLUKA  STUPA  NA  SNAGU  DANOM  DONOŠENJA           

    -    O OVOJ ODLUCI  KANDIDATI IZ NATJEČAJA  BITI ĆE OBAVIJEŠTENI

         PREKO  WEB  STRANICE ŠKOLE  NA KOJOJ  ĆE OVA ODLUKA  BITI

        OBJAVLJENA

 

 

 

                                                                                                  RAVNATELJICA      

DOSTAVITI :                                                                                  

                                                                                        ____________________          

  • Oglasna ploča škole                                                 (       Mirka Sikirić )                                     
  • Web stranica škole  
  • Pismohrana                                                                                                                            
Hitovi: 743

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice