Dokumenti

 

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. i 35/08.) i članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08.) Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Zadarske županije, KLASA: 602-02/08-01/98, URBROJ: 2198/1-02-08-2 od 22. prosinca 2008. godine, na sjednici održanoj  12. siječnja 2009. godine, donio je STATUT

 Ovdje možete preuzeti dokumente:

 Statut OŠ Stjepana Radića Bibinje

Izmjene i dopune statuta OŠ Stjepana Radića Bibinje

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Ovaj Školski odbor je konstituiran 6. travnja 2021. godine

Mandat ovog Školskog odbora vrijedi do 6. travnja 2025. godine

 

1.  Đani Zvelf –  predstavnik radnika

2. Silvija Sikirić – predstavnica Učiteljskog vijeća

3. Darko Melnik – predstavnik Učiteljskog vijeća

4. Lucija Kero Šimac - predstavnik vijeća roditelja

5. Krešimir Lonić – predstavnik  osnivača

6. Šime Sikirić  - predstavnik osnivača

7.  Šime Lonić – predstavnik osnivača

 

         POZIVI ZA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje objavljuje Katalog informacija koji možete preuzeti u priloženom dokumentu. Katalog informacija Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguravanja informacija te vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 Ovdje možete preuzeti dokumente: 

  1. "Odluka - Katalog informacija"
  2. "Katalog informacija OŠ Stjepana Radića Bibinje"
  3. "Odluka o imenovanju osobe za informiranje"
  4. "Zahtjev za pristup informacijama"

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice