Odluka - Natječaj od 21.02.2017.

Kategorija: Radna mjesta
Objavljeno: Srijeda, 15 Ožujak 2017
Napisao/la Administrator

KLASA: 602-01/17-01- 113
URBROJ: 2198-1-40-17-01
U Bibinjama, 15. ožujka 2017. godine.


Temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 i 7/17 ). a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje donosi:

ODLUKU O SKLAPANJU UGOVORA O RADU S KANDIDATOM IZ NATJEČAJA

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Natječaj 21.02.2017.

Kategorija: Radna mjesta
Objavljeno: Utorak, 21 Veljača 2017
Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/17-01-89
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 21. veljače 2017. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13, 152/14, 7/17) ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

UČITELJ ČEŠKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

Mjesta popuniti s datumom 1. ožujka 2017. godine.

Opširnije...

Odluka - Natječaj od 21.01.2017.

Kategorija: Radna mjesta
Objavljeno: Utorak, 07 Veljača 2017
Napisao/la Administrator

KLASA: 602-01/17-01- 45
URBROJ: 2198-1-40-17-01
U Bibinjama, 6. veljače 2017. godine.


Temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09,92/10,105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 i 7/17 ). a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje donosi:

ODLUKU O SKLAPANJU UGOVORA O RADU S KANDIDATOM IZ NATJEČAJA

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Natječaj 01.02.2017.

Kategorija: Radna mjesta
Objavljeno: Srijeda, 01 Veljača 2017
Napisao/la Administrator

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-02/17-03-24
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 1. veljače 2017. godine.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst., 94/13.; 152/14 i 7/17) i članka 16.Statuta  škole, Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje – Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Opširnije...

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice