Eduvizija video lekcije

Kategorija: Rad, snaga, energija Objavljeno: Srijeda, 31 Svibanj 2017 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

Ponovite gradivo

RAD http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-rad

SNAGA  http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-snaga

ENERGIJA http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-energija

KINETIČKA I GRAVITACIJSKA ENERGIJA http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-kineticka-i-gravitacijska-potencijalna-energija

ELASTIČNA ENERGIJA http://www.eduvizija.hr/portal/lekcija/7-razred-fizika-elasticna-potencijalna-energija

 

Hitovi: 1893