Diferencijacija

Kategorija: Diseminacija Napisao/la Marina Lisica

    

Preferencije učenja vrlo se razlikuju među učenicima, stoga je diferencijacija preduvjet učinkovita učenja, ali i postizanja optimalnoga razvoja i samoostvarenja. Primjena diferencijacije u nastavi, uz uvažavanje individualnih karakteristika učenika, možemo nazvati adaptivnom nastavom. Kod primjene diferenciranog rada nastavnik mora biti upoznat s individualnim sposobnostima učenika, razinom njihova predznanja te mora raspolagati individualnim razvojnim strategijama, kako bi za svakog učenika posebice mogao planirati sustave zadataka uz odgovarajuću motivacijsku razinu, kompleksnost nastavnih sadržaja, procesa i rezultata. Temelji su diferencijacije sljedeći: imati potrebna predznanja za obradu i primjenu novih znanja, imati određenu razinu operativnih sposobnosti, motivacije za učenje; postojanje preduvjeta za samostalni rad učenika; razvijenost u području suradnje, društvene karakteristike učenika itd.

Diferencijacija PPT

Healthy food 

Bajka o ribaru i ribici

Projekt Piramida

Priprema za pismenu zadaću iz Matematike

 

 

 

Hitovi: 102

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice