Natječaj 17.10.2015.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Subota, 17 Listopad 2015 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/15-01-486
URBROJ: 2198-1-40-15-01

U Bibinjama, 17. listopada 2015. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13 i 152/14) ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

  1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40) sati tjedno. Mjesto popuniti s datumom 9.11.2015. godine.
  1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40) sati tjedno. Do povratka djelatnice s bolovanja. Mjesto popuniti s datumom 9.11.2015. godine.
  1. UČITELJA INFORMATIKE jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (16) sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja. Mjesto popuniti s datumom 9.11.2015. godine. Ne duže od 18.3.2016.
  1. UČITELJA FIZIKE jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (20) sati tjedno. Mjesto popuniti s datumom  9.11.2015. godine. Ne duže od 18.3.2016. godine.
  1. UČITELJA GLAZBENE KULTURE jedan izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (14) sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja. Mjesto popuniti s datumom 9.11. 2015. godine. 
  1. UČITELJA MATEMATIKE jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40) sati tjedno do povratka djelatnice s bolovanja. Mjesto popuniti s datumom 9.11.2015. godine.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Preslik diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna  osuđujuća  presuda za kaznena djela za koja je zapriječena  novčana kazna ili kazna zatvora.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića

Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će dobiti u roku  8 dana od dana izbora.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice