Natječaj 13.02.2016.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Subota, 13 Veljača 2016 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/16-01-59
URBROJ: 2198-1-40-16-01

U Bibinjama, 13. veljače 2016. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13 i 152/14) ravnateljica  OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE – 1. Izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - zamjena za bolovanje

Mjesto popuniti s datumom 7. ožujka 2016. godine.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Preslik diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna  osuđujuća  presuda za kaznena djela za koja je zapriječena  novčana kazna ili kazna zatvora (ne starija od tri mjeseca).

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića

Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će dobiti u roku  8 dana od dana izbora.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice