Gradovi Europe upute za projekt

Kategorija: Matematika 7 Objavljeno: Utorak, 29 Studeni 2016 Napisao/la Monika Peša

Što je projekt?

Tvoj mali znanstveni projekt je priča koju ćeš ispričati na drugačiji način.
Za početak ćeš dobiti upute koje moraš slijediti, ali konačnu priču pišeš sam.

Koristit ćeš se znanstvenim metodama:
istraživanjem, rješavanjem problema,postavkom hipoteze, zaljučcima.

Istraživat ćeš: primarno, sekundarno i voditi dnevnik israživanja.

Napist ćeš pismeno izvješće.

Što je i kako voditi dnevnik istraživanja?

Dnevnik istraživanja je važan dokument koji ti služi kao dokaz da si nešto napravio u određenom trenutku.

1. Pripremi bilježnicu ili fasciklu u koju ćeš bilježiti sve važno što se događa oko tvog projekta.
2. On ne mora biti uredno pisan, to je dio za skice, natuknice,onaj„u šporko“ rad koji služi tebi da se nakraju lako snađeš.
3. Što ga detaljnije pišeš lakše ćeš na kraju „srediti“cijeli rad.

Pisanje izvješća

Tvoje pisanje izvješća je prikaz tvog cijelog rada. Njega će čitati osobe koje nisu upoznate s tvojim zadatkom, ali nakon čitanja mora im biti jasno što i zašto si radio, kakvi su rezultati i zaključci projekta i odakle ti informacije o tome.

Izvješće mora biti uvezano i otipkano, počinje naslovnicom,sadržajem,sažetkom,nastavlja se uvod,mjerenja i podaci,zaključak,popis literature i izvora.

1. Naslovnica
Naslov treba naznačiti temu (ime odabranog grada) i tvoje ime,prezime i razred.

2. Sadržaj
Na drugoj stranici tvoj rada mora pisati sadržaj –popis svega što se nalazi u tvom radu (kao u svakoj školskoj knjizi).

3. Sažetak
Sažetak je kratki pregled cijelog projekta. U njemu ćeš kratko opisati što si sve radio u projektu.

4. Uvod
U uvodu objasni zašto radiš ovaj projekt,zašto je baš ovaj grad cilj tvog israživanja.

5. Teoretski dio
Napiši našto o gradu koji si upoznao, o kulturi,povijesti,znamenitostima. Potkrijepi ih slikama. Detaljno napiši plan putovanja po danima,što koji dan planiraš vidjeti,kamo otići i sl.

6. Mjerenja i podaci
Opiši sva mjerenja koja si obavio,nacrtaj grafikone i prikaži računske dijelove. (Mjerenja na karti, pretvaranje preko mjerila u stvarnu udaljenost, graf mjerila karte; graf potrošnje goriva, kružni i stupčasti dijagram frekvencija i relativnih frekvencija za ukupnu potrošnju,tablica troškova putovanja,tablica za mjerenje na karti)

7. Zaključak
U zaključku napiši nekoliko rečenica što si otkrio u istraživanju na ovom projektu.

8. Izvori
Navedi svu literaturu ( knjige s naslovom, imenom autora,izdavačem, datumom izdavanja),
časopise,enciklopedije(sa stranicom koju si koristio), internetske adrese.

9. Zahvale
Ako ti je netko pomogao u izradi projekta ovo je odlična prilika da mu se zahvališ tako da mu napišeš ime uz zahvalu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upute za projekt gradovi Europe

Projekt:Gradovi Europe


Upute za učenike 7.razreda
OŠ Stjepana Radića Bibinje

Prije početka rada na projektu pročitajte ŠTO JE PROJEKT?

Tijekom rada na projektu istražit ćete kako biste organizirali putovanje u jedan od gradova Europe u koji želite otputovati.

Ovdje su neka pitanja na koje ćete pokušati pronaći odgovore:
•Koliko je taj grad udaljen od Zadra?
•Kako izraditi troškovnik putovanja?
•Kako upoznati grad koristeći literaturu i internet?
•Kako voditi dnevnik istraživanja?


Matrijali:

Potrbno je:
•bilježnica ili mapa za vođenje dnevnika istraživanja
•atlas i geografska karta
•ravnalo
•džepno računalo
•računalo


U nastavku uputa slijedi opis postupaka rada na projektu.1.DIO : Određivanje udaljenosti

KOD KUĆE
1.Odaberite jedan grad u Europi u koji biste željeli otputovati. Pročitajte ove upute da biste znali pripremiti potrebne materijale.
2.Zapišite u svoj dnevnik istračivanja koji ste grad izabrali i obrazložite svoj odabir.Svaki učenik u razredu mora izabrati različiti grad.
3.Procijeni udaljenost odabranog grada od Zadra i zapiši to u svoj dnevnik istraživanja.
4.Razmisli kako bi trebala izgledati tablica koju ćete koristiti za unos mjerenja.

SAT MATEMATIKE
5.Podijelite se u grupe(4-6 učenika po ranijem dogovoru plavi,zeleni,žuti,crveni,...)
6.Svaka grupa treba osmisliti kako će izmjerit udaljenost gradova na zemljopisnoj karti.
Važne detalje,prijedloge i argumente zapišite u svoje dnevnike istraživanja.
7.Tablicu za unos podataka skicirajte u svoj dnevnik istraživanja.
8.Na nekoliko različitih zemljopisnih karata izmjerite udaljenost od Zadra do vašeg grada.Svoje podatke zapisujte u tablicu.
9.Mjerenje na svakoj karti ponovite bar tri puta radi bolje preciznosti.
10.Zabilježi mjerilo karte.

KOD KUĆE
11.Tablice možete obraditi i na računalu(u Wordu ili Exelu)
12.Potražite u knjižnici,na Internetu i sl. stvarne podatke o udaljenosti tih gradova.
Nađite i podatak o udaljenosti glavnih gradova dvije države-Hrvatske,Zagreba i glavnog grada izabrane države.
13.Usporedite te udaljenosti sa svojom procjenom.

14.Prikupite podatke o:

•Potrošnji goriva automobila kojim biste putovali u odabrani grad(koliko je to litara na svakih 100 km prijeđenog puta)
•Cijeni goriva koje koristi automobil kojim biste putovali u odabrani grad

Navedene podatke ćete prikupiti razgovorom s vlasnikom automobila,u auto-klubu, internetu i sl.Svaki podatak do kojeg ste došli zabilježite u svoj dnevnik s datumom ,možete izrezati ili isprintati članak i spremiti ga u mapu.


SAT MATEMATIKE

15.Na sat matematike ponesite rezultate svih mjerenja koje ćemo zajedno obraditi.
16.Ponesite i podatke o gorivu koje vaš izabrani automobil troši i cijenu po litri.
17.Izračunajte aritmetičku sredinu svojih mjerenja udaljenosti na karti.
18.Koristeći mjerilo karte preračunajte izmjerenu duljinu u udaljenost u prirodi.
19.Izradite grafički prikaz proporcionalnalne ovisnosti udaljenosti u prirodi o duljini izmjerenoj na karti.
20.Izračunajte koliko bi vam litara goriva bilo potrebno da biste vašim izabranim automobilom prešli put od Zadra do vašeg grada.
21.Izradite grafički prikaz proporcionalnalne ovisnosti potrošnje goriva o duljini puta za vaš automobil.
22.Izračunajte koliko bi koštalo gorivo za cijeli put,u dva smjera.
23.Izradite grafički prikaz proporcionalnalne ovisnosti cijene goriva o količini potrošenog goriva.SAT INFORMATIKE ILI KOD KUĆE

24.Rezultate mjerenja unesite u tablice u Excel-u i odredite aritmetičku sredinu. Provjeri točnost svog računa.
25.Napravi grafički dijagrame koje ste radili na satu matematike.


Ovim je prvi dio projekta priveden kraju.Sve pisane materijale u dnevniku istraživanja i na računalu potrebno je sačuvati za nastavak i završetak projekta.
2.DIO : Upoznavanje grada,regije i države u koju putujete


Istražit ćete u literaturi,na Internetu,u turističkim agencijama,razgovorom s ljudima koji su bili ili žive u tom gradu sve što možete doznati,a čini vam se bitno za vaš grad.
Mnoge posebnosti, zanimljivosti ,ono bitno sastavi u referatu vezano za svaki dolje navedeni predmet.
•GEOGRAFIJA: geografske značajke grada ,regije ,države,industrija,...
•POVIJEST: bitni događaji koji su obilježili stvaranje grada,države...
•VJERONAUK: Svetac zaštitnik grada...
•BIOLOGIJA: flora,fauna regije,bitne značajke,...


Upute o radu na nekim djelovima nalaze se pod naslovom PLAN ISTRAŽIVANJA I BIBLIOGRAFIJA3.DIO : Izrada troškovnika putovanja


KOD KUĆE
1.Osmislite troškovnik putovanja.Razmislite koliko biste novaca potrošili za putovanje i pokušajte predvidjeti što vam sve na putovanju treba,kao noćenje.hrana,cestarina,zabava,ulaznice za muzej...Obavezno u troškovnik trebate unijeti cijenu goriva koju ste odredili u prvom dijelu projekta.
2.Tabelarno prikažite troškovnik,s popisom stavki i troškovima za svaku pojedinu stavku.

SAT MATEMATIKE
3.Donijeti pripremljeni troškovnik.
4.Za svaku stavku izračunati postotni udio u ukupnoj cijeni troškova. Dobivene podatke dopuniti u tablici troškova.
5.Izradite stupčasti dijagram koji prikazuje potrošnju po stavkama ( u kn i %)
6.Izradite kružni dijagram koji prikazuje potrošnju po stavkama ( u kn i %)


SAT INFORMATIKE ILI KOD KUĆE
7.Izradite tabelarni prikaz troškovnika u Excel-u.
8.Izradite kružne i stupčaste dijagrame na temelju tablica koje ste upisali.

KOD KUĆE
9.Zapišite svoja zapažanja o izradi dijagrama u školi u bilježnici i na računalu. Kakve su sličnosti i razlike?
4.DIO : Izvješće i prezentacija

Cijeli projekt sada treba uobličiti u pismeni rad koji ćete predati na pregled.Sastoji se od više djelova koji su redom:
Naslovnica
Sadržaj
Sažetak
Uvod
Teoretski dio
Mjerenja i podaci
Zaključak
Zahvale
Izvori
Napišite izvješće o radu na projektu i pripremite njegovu prezentaciju.
Pisanje izvješća je obavezan dio vašeg rada, a ukoliko želite možete napraviti plakat ili prezentirati vaš projekt pred razredom.
Više o tome u

Pisanje izvješća
Izrada plakata
Usmena prezentacija i vrednovanje istraživanja

Hitovi: 1747

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice