Svjetlost-pitanja za ponavljenje

Kategorija: Svjetlost Objavljeno: Subota, 21 Svibanj 2016 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

 

1.Brzina svjetlosti u zraku iznosi ____________________________-, a brzina svjetlosti u vodi u odnosu prema brzini svjetlosti u zraku jest_______________________.

2.Zašto ne vidimo svjetlost iza ugla?

3.Što je refleksija svjetlosti?

4.Zrcala i uglačane površine odbijaju svjetlost samo u jednom smjeru. Zidovi ne. Objasnite zašto.

5.Kako se svjetlost širi?

 

6.Koji su primarni izvori svjetlosti?

7.Koji su sekundarni izvori svjetlosti? Zašto ih zovemo sekundarni?

8.Ako zraka svjetlosti upada na ravno zrcalo okomito, kut upada iznosi______________.

9.Ako upadna zraka svjetlosti s ravnim zrcalom zatvara kut od 43 ̊, kut odbijanja jednak je_________

10.Ako odbijeni kut na ravnom zrcalu iznosi 50 ̊ koliki je upadni kut?

11.Upadni kut na ravno zrcalo je 46° . Nactrajte i objasnite zakon odbijanja svjetlosti za taj slučaj.

12.Je li brzina svjetlosti veća u zraku ili staklu? Obrazloži odgovor.

13.Slika predmeta u ravnom zrcalu je__________________________ kao i predmet, po prirodi je ______________________________ i nalazi se__________________________. Udaljena je od zrcala______________________________________.

14.Konstruiraj sliku predmeta u ravnom zrcalu.

15.Ucrtaj položaj ravog zrcala

   

 sl15

16.Djevojčica se nalazi 90 cm ispred ravnog zrcala. Njena slika od zrcala udaljena je ________.

17.Marko stoji 2 m ispred ravnog zrcala, koliko je Marko udaljen od svoje slike?

18.Kako glasi matematička formulacija zakona odbijanja?_________________

19.Sferna zcala su dijelovi_________________________________________________

20.Kakav je odnos žarišne daljine i polumjera zakrivljenosti kod sfernog zrcala?

21.Zraka svjetlosti koja na udubljeno sferno zrcalo upada______________________ odbija se od njega usporedno s optičkom osi zrcala.

22.Zraka svjetlosti koja na udubljeno sferno zrcalo upada paralelno s optičkom osi odbija se ____________________________________________.

23.Nacrtaj sliku predmeta u udubljenom zrcalu ako se predmet nalazi u središtu zakrivljenosti. Slika takvog predmeta je__________________________________

24.Nacrtaj sliku predmeta koji se nalazi između fokusa i centra konkavnog zrcala. Kakva je slika____________

25.Nacrtaj sliku predmeta koji se nalazi između fokusa i centra konveksnog zrcala. Kakva je slika____________

26.Nacrtaj sliku predmeta u udubljenom sfernom zrcalu ako se predmet nalazi između središta zakrivljenosti i žarišta zrcala. Slika takvog predmeta je _______________________________.

27.Konstuirajte sliku predmeta nastalu u ispupčenom zrcalu polumjera zakrivljenosti 3 cm. Predmet postavite na udaljenost 5 cm od tjemena zrcala.

28.Da bismo s pomoću sabirne leće dobili usporedan snop zraka svjetlosti, izvor svjetlosti mora biti ________________________________________.

29.Jakost leće je veća što je žarišna daljina leće____________________________

30.Kada svjetlosna zraka padne na granicu različitih optičkih sredstava, ona se ____________

31.Nacrtajte kako se od udubljenog zrcala odbija snop paralelnih zraka svjetlosti.

32.Nacrtajte kako se od ispupčenog zrcala odbija paralelni snop svjetlosti.

33.Na slici označite upadni kut u i kut loma l. slovom R označite optički rjeđe sredstvo. Objasni.

sl33

34.Kada bi brzina svjetlosti bila jednaka u svim sredstvima, bi li došlo do loma svjetlosti na prijelazu iz jednog sredstva u drugo. Objasni

35.Zaokružite ispravne odgovore. Može li se potpuno odbiti zraka koja:

a)Upada iz vode ub) iz vode u staklo                     c) iz zraka u staklo

d) iz stakla u vodu                           e) iz stakla u zrak

36.Brzina svjetlosti u vodi je 225000 km/s, u staklu 197 000 km/s, a u dijamantu 124 000 km/s.

a)Koje od navedenih sredstva najviše lomi svjetlost?

b)Usporedite vodu i staklo. U kojem od tih dvaju sredstava svjetlost više skreće od početnog smjera?

37.Označi na slici kut upada u i kut loma l zrake svjetlosti pri prelasku iz sredstva B u sredstvo A. Optički je gušće sredstvo _______________________. Objasni.

sl37

38.Kolika je žarišna daljina leće jakosti 3 dpt?

39.Leća jakosti 2 1/m ima žarišnu daljinu_________________

40.Kolika je jakost leće ako je njezin a žarišna daljina 0,5 m?

41.Žarišna daljina leće je 5 m. Kolika je njezina jakost?

42.Nacrtajte sliku predmeta koja nastaje ispupčenom lećom ako se predmeti nalaze između 2F i F? Kakva je slika?

43.Nacrtaj sliku predmeta koja nastaje ispupčenom lećom ako se predmet nalazi između fokusa i leće. Slika predmeta je_______________________

44.Konstruirajte sliku predmeta koji se nalazi u fokusu ispred sabirne leće. Opiši sliku kakva je?

45.Nacrtajte i opišite svojstva slike dobivene sabirnom lećom, ako se predmet nalazi između žarišta leće i središta zakrivljenosti.

46.Predmet je udaljen 0,2 m od ravnog zrcala, koliko je slika udaljen od zrcala?

47.Objasni što je svjetlovod i gdje se upotrebljava?

48.Što je totalna refleksija ili potpuno odbijanje svjetlosti?

49.Što je fatamorgana? Objasni fizikalno značenje te pojave.

50.Objasnite razliku između realne i prividne slike.

Hitovi: 10871

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice