ODLUKA O ODRŽAVANJU DOPUNSKOG NASTAVNOG RADA

Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Lipanj 2021 Napisao/la Antonia Budanko Brkić

Temeljem čl.75. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Učiteljsko vijeće donosi odluku o održavanju dopunskog nastavnog rada za učenike koji su ocjenjeni sa ocjenom nedovoljan iz predmeta Hrvatski jezik i Matematika.

Dopunska nastava će se održati u vremenu od 23. lipnja 2021. do 2. srpnja 2021. u vremenu od 8,oo do 10,oo sati.

Na dopunsku nastavu se upućuju slijedeći:

Hrvatski jezik: 5.b 3 učenika

                         6.c 5 učenika

Matematika: 7.b 3 učenika

                        8.b 1 učenik

                        8.c 1 učenik

Učenici mogu završiti dopunski nastavni rad i prije konačnog roka, ako ranije zadovolje i postignu predviđene ishode.

 

U Bibinjama, 21. lipnja 2021.

Hitovi: 519

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice