CLIL 2

Kategorija: Diseminacija Objavljeno: Četvrtak, 13 Veljača 2020 Napisao/la Marina Lisica

U četvrtak 6.2.2020. nastavnica Geografije Marija Mrkić i nastavnica Engleskog jezika Nina Lonić održale su sat Geografije u 7. c razredu na Engleskom jeziku koristeći CLIL metodu. Tema sata je bila obrada Skandinavskih država (Norveške, Švedske i Finske).

Sat je bio podijeljen u tri dijela.

Prvi dio sata je nastavnica Marija uz pomoć Power Point prezentacije upoznala učenike sa obilježjima Norveške, Švedske i Finske, a ujedno su učenici ponovili uporabu određenog člana vezanog uz geografska imena.

Drugi dio sata je bila aktivnost koja uključuje primjenu QR kodova. Naime, učenici su u grupama uz pomoć mobilne aplikacije dekodirali kodove i tako dobili upute gdje se u učionici nalaze slike u vezi obrađenog gradiva te tako ponovili prijedloge mjesta i vokabular vezan uz školske stvari i namještaj. Grupa koja je prva pronašla sve slike bila je nagrađena prigodnim darom.

Nakon toga tri učenika su pomagala nastavnici Mariji staviti slike na pano, a ostali su sudjelovali u trećoj aktivnosti koju je vodila nastavnica Nina. Učenici su bili podijeljeni u tri grupe te su kroz kviz odgovarali na pitanja koja su sami izvlačili. Pobjednička grupa je dobila prigodan poklon.

 

Hitovi: 575

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice